مگنت ها

کارت ریدر فلت یا همان مگنت فلتی یک قطعه مهم و کاربردی در دستگاه کارتخوان به حساب میرود. و برای کارت های مگنتیک یا مغناطیسی اصلی ترین استفاده و کاربرد را داراست.

در واقع کارت ریدر جهت خواندن اطلاعات ذخیره شده بر روی نوار مغناطیسی کارت ها به کار میرود. به عبارت دیگر به دستگاهی که قادر است اطلاعات کدگذاری شده بر روی نوار مغناطیسی کارت های PVC را بخواند، ریدر مغناطیسی گفته می شود. طراحی و ساخت ریدر کارت های فلت به گونه ای است که کاربر به راحتی و در کمترین زمان ممکن قادر است اطلاعات درون کارت را بخواند.

دستگاه های کارتخوان دو نوع مگنت را ساپورت می کند: مگنت های فلتی و مگنت های سیمی.
نوع مگنت های فلتی بسیار راحت روی برد نصب و از آن جدا می شوند. و نسل جدید تری از مگنت ها به حساب می رود. مگنت سیمی برای برد های قدیمی تر و مربوط به سال های 2013 و عقب تر از آن هستند. که البته از قیمت پایین تری نیز نسبت به بردهای فلتی برخورداند. با توجه به نوع برد می توان مگنت مورد نظر را انتخاب کرد.