غلطک ها

غلطک پرینتر دستگاه کارتخوان از قطعات کلیدی پرینتر دستگاه پوز می باشد. که نقش مهمی در عملیات چاپ ایفا می کند. در صورت آسیب و خرابی این قطعه، روند فعالیت چاپ مختل می شود. غلطک دستگاه کارتخوان به شکل یک لوله توخالی می باشد که داخل آن مغزی آهنربا قرار گرفته است. این قطعه قابلیت هدایت کاغذ در دستگاه را داراست و درصورت آسیب دیدن، گرد و غبار گرفتن و… می تواند در عملیات چاپ اختلال ایجاد کند.

تمیزی غلطک پرینتر دستگاه کارتخوان یکی از عوامل مهمی که از خرابی این قطعه جلوگیری می کند. تمیز شدن غلطک به صورت دوره ای می تواند از مشکلاتی مانند کشیده شدن کاغذ و یا جمع شدگی آن جلوگیری کند. همچنین تمیز کردن منظم غلطک باعث افزایش عمر آن می شود