برد ها

همه دستگاه های کارتخوان چه سیار و چه ثابت از دو برد A و B  تشکیل شده اند. این دو قطعه اصلی ترین قسمت دستگاه کارتخوان می‌باشد و بقیه اجزا روی این دو سوار می‌شوند.

برد A عمدتا برد اصلی دستگاه کارتخوان سیار شما می باشد. این قطعه شامل اطلاعات سریال، صفحه کلید یا کیبورد و صفحه نمایش دستگاه کارتخوان است. اصلی ترین قطعات کارتخوان روی این قسمت قرار دارند.

خرابی کارتخوان یک اتفاق است که همیشه یک کسب و کار را تهدید می کند. در مواردی که دستگاه دچار ایراد میشود و بعد از تشخیص متوجه می‌شویم که ایراد از این قطعه است، میتوان با تعمیر آن از هزینه‌های اضافی جلوگیری کرد. البته در مواردی پیش می آید که دستگاه به دلیل استفاده نادرست یا ضربه خوردن،در این قطعه دچار ترک یا شکستگی میشود که در این مورد باید آن را تعویض کرد.

اما برد دوم که به برد B معروف است مسئول منبع تغذیه، آنتن دهی دستگاه و نوع اتصال دستگاه است. که نوع اتصال شامل سیمکارت و یا پورتهای تلفن و LAN می باشد. این قطعه نسبت به برد A بیشتر دچار مشکل و خراب شده و تعمیر آن نیز آسان‌تر است.