ای سی شارژ

IC شارژ دستگاه کارتخوان قطعه بسیار مهم در این دستگاه به حساب می رود چرا که سیستم برق رسانی به قسمت مختلف برد دستگاه را برنامه ریزی کرده و به صورت هدفمند در زمانی برق مورد نیاز از قسمت های مختلف همچون شارژ باتری تامین کرده و به قسمت هایی مانند LCD ، پرینتر و CPU ارائه می کند در صورتی که IC شارژ دچار خرابی باشد یکی دیگه از علل محتمل در تخلیه شارژ باتری بکاپ بوده و خرابی این قطعه می تواند یک دلیل اصلی در تمپر های مکرر یک دستگاه کارتخوان به شمار بیاید که در اصطلاح به آن برق کشی برد می گویند